gayuya

הוראה מתקנת

הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה ​

עיצוב לוגו

הינשוף סמל לחכמה, אינטליגנציה ומעוף, משולב עם דימויים נוספים מעולם הלימוד וההוראה.
הצבע השחור והגוון הטורקיזי משדרים תחושה אופטימית לצד רצינות ויציבות.
הטיפוגרפיה מבוססת על כתב ידה של נטלי מחדדת את ההתייחסות והיחס האישי.
לוגו שוכב

עיצוב
פוסט

עיצוב פוסט