gayuya

עבודה שווה

קידום שוק עבודה שוויוני

עבודה שווה היא חברה ללא מטרות רווח שמטרתה לקדם שוק עבודה שווה לכל מגדר בישראל.
עבודה שווה מספקת לארגונים אחרים כלים מעשיים ליישום שוויון בין המינים. 

לוגו של עבודה שווה

הפרוייקטים שלי בעבודה שווה

אני גאה לקחת חלק בפרויקטים של  עבודה שווה בהתנדבות, כמעצבת גרפית. אני עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם בעלי תפקידים שונים בעמותה ותורמת תרומה משמעותית לנראות הויזואלית של הארגון.

התוצרים הגרפים המדגישים את המוניטין המקצועי של עבודה שווה ואת הערכים אשר הארגון מייצג. הם מעבירים מסרים של גיוון והתאמה לקהלים שונים יחד עם תחושת ביטחון ויציבות.

עיצוב ניוזלטר

ניוזלטר - מרץ 2021

הניוזלטר מציג את הפעילויות והפרויקטים האחרונים של עבודה שווה ואת האנשים\נשים שמאחוריהם.

ניוזלטר חודש מרץ

ספר ילדים

עיצוב עמוד נחיתה

מטרת דף הנחיתה הייתה לעודד את קהל היעד לרכוש את הספר – “אפשר וחצי”.
הספר נכתב על ידי טל חן ואויר על ידי שירלי פרונגס.

דף נחיתה - ספר ילדים

התו השווה

עיצוב עמוד נחיתה

מטרת דף הנחיתה הייתה לעודד את הארגונים בשוק העבודה בישראל להצטרף לפרויקט ולקבל את חותמת “התו השווה”.

פוסטים לרשתות חברתיות

עיצוב תעודת הוקרה

התעודה מוענקת לחברות וארגונים כאות הוקרה ותודה על תרומתם  לפעילות של עבודה שווה.

תעודת הוקרה

בקרוב

אפיון ועיצוב מחדש של אתר עבודה שווה

לביקור באתר עבודה שווה ולמעקב ברשתות החברתיות